Genel Müdür

RESMİ KURUMLAR
BAŞKANLIĞIMIZ
2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna 15.05.2001 tarihinde, 4674 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yardımcı hizmet birimleri arasına dahil edilmistir.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşların ilgili birimleriyle iş birliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamakla görevlidir.

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←